عایق XPS آوید 

زیر سازی و عایق کاری کفپوش چوبی و لمینیت

عایق xps

خصوصیات و برتریهای عایقهای XPS آوید

خصوصیات و برتریهای عایقهای XPS آوید

عایق رطوبت

جلوگیری از انتقال رطوبت

کفپوش و سطح

عایق حرارتی 

جلوگیری از انتقال سرما

و گرما به سطح

عایق صدا

جلوگیری از انتقال صدا

به میزان 21 دسی بل

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

عایق رطوبت

جلوگیری از انتقال رطوبت

کفپوش و سطح

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

عایق حرارتی 

جلوگیری از انتقال سرما

و گرما به سطح

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

عایق صدا

جلوگیری از انتقال صدا

به میزان 21 دسی بل

مقاومت سطحی 

مقاومت در برابر فشارهای

سطحی تا 10T/m2

صافی سطح 

ناصافیهای سطحی کف

را اصلاح میکند

ساپورت کفپوش

جلوگیری از لغزش کفپوش

و ایجاد شکاف

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

مقاومت سطحی 

مقاومت در برابر فشارهای

سطحی تا 10T/m2

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

صافی سطح 

ناصافیهای سطحی کف

را اصلاح میکند

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

ساپورت کفپوش

جلوگیری از لغزش کفپوش

و ایجاد شکاف

مقایسه عایق XPS با رول فوم

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی
فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

مقاومت فشاری بالا و پشتیبانی کامل از اتصالات کف

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی 
فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

برطرف کردن نواقص جزئی کف

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی 
فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

عملکرد بالا به عنوان عایق سرما و گرما

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی 
فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

جلوگیری از انتقال صدا به میزان ۲۱ دسی بل

فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی 
فوم برد  ,تخته شاسی, چاپ دیجیتال, استند رومیزی ,فوم برد چسبدار ,فوم برد ساده ,فوم, فوم برد پشت چسبدار, شاسی عکاسی, شاسی عکس ,فوم برد چسبدار, فوم ماکت سازی ماکت سازی, ,فوم پلی استارن فوم رنگی

چگونگی نصب عایق XPS آوید

قبل از شروع ، تمام تجهیزات لازم (مانند نوار چسب ، کاتر و غیره) را جمع آوری کرده و زیرکار را تمیز و خشک نمایید. توصیه می کنیم قبل از شروع کار فیلم راهنمای مقدماتی ما در مورد چگونگی نصب عایق XPS آوید را مشاهده نمایید. این فیلم نکات و توصیه های مفیدی در مورد چگونگی دستیابی به بهترین نتیجه ارائه می دهد.

به عایق XPS نباید به عنوان یک گزینه اضافی نگاه کرد بلکه برای نصب اصولی کفپوش بسیار ضروری است. استفاده از آن باعث افزایش طول عمر کفپوش و احساس راحتی بیشتر هنگام قدم زدن روی آن میشود.عایق XPS آوید عایق صدا و حرارت بوده و عملکردی عالی از خود نشان میدهد.